YAHUDİLER VE ERMENİLER

YAHUDİLER VE ERMENİLER

Hitler  Almanyası’nın  Yahudiler’e   uyguladığı  soykırım  ile Ermeniler’in  durumu  arasında paralellik  kurulamaz.Hitler  Almanyası’nda veya  başka  Avrupa ülkelerinde  yaşayan Yahudiler  ülkelerine  karşı  ayaklanmadılar  ve  savaşan   taraf  statüsünü   talep  etmediler.Buna  karşılık  Osmanlı  Ermenileri’nin  bir  bölümü  devletlerine  isyan  ettiler,  savaştılar  ve  kayıplar  verdiler.Sevr Muahedesi  görüşmelerine  katılan  Ermeni  heyeti  başkanı Bogos  Nubar  Paşa,Ermeniler’e   savaşan  taraf statüsünün   verilmesini  bizzat  talep  etti.