BÜYÜK ERMENİSTAN”İN KURULMASINA FİİLİ BAŞLANGIÇ

1994 yılında, Doğu Anadolu ve Azerbaycan topraklan üzerinde “Büyük Ermenistan”ı fiilen kurma mücadeleleri bütün şiddetiyle devam ediyordu. Türkiye’deki mücadele, PKK’nın faaliyetleriyle maskelenmişti. Adı geçen faaliyet içinde yaralan Ermeniler, “Türkler’le kan. Kürtler’le toprak davamız var” diyorlardı. Tarihten günümüze. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu, Ermeni zulmü ve soykırımından “Türk-Kürt Kader Birliği” korumuştu. 1893-1900 yılları arasındaki Taşnak ve Hınçak Ermeni Terör Örgütleri’ne karşı “Hamidiye Alayları”, 1914-1918 1. Dünya Harbi’nde “Ermeni Tehciri”, 1919-l922 yılları arasında “İstiklâl Harbimiz” de “Türk-Kürt Dayanışması” Doğu Bölgemizi Ermeniler’e yem olmaktan kurtarmıştı.
Günümüzde ise, “Türk-Kürt Kader Birliği” ve “Kardeşliği” parçalanarak Doğu bölgemiz elimizden alınmak isteniliyor.  Ermeniler’in desteğindeki PKK terörü, bu birlik ve kardeşlik bağlarını parçalamak. Türkler’i ve Kürtleri soykırıma ve göçe tâbi   tutarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu boşaltmak, ardından zayıf bir Kürt devleti kurmak hedeflerini taşıyor. Kurulması halinde, denize çıkışı olmayan, insan ve tabiat kaynakları zayıf bulunan bu devleti. Kuzey’de “Yeni Çarlık Rusyasızın desteğinde güçlenmeye ve büyümeye devam eden Ermenistan’ı yutması kolay olacaktır. Böylece, Hazar Denizi-Karadeniz-Akdeniz arasında yer alması planlanan “Büyük Ermenistan”! kurmak hedefi gerçekleşecektir.


GÜNÜMÜZDE  ERMENİ  MESELESİ