ERMENİ TERÖRÜNÜN BAŞLAMASI VE HEDEFLERİ

Günümüzdeki Ermeni Terörünün Meselesi’nde 1970’li yıllar, Türkiye’ye karşı şiddet olaylarının başladığı yıllar oldu. İlk kurşun, 27 Ocak 1973’de   Los  Angelos   Başkonsolosumuz Mehmet BAYDAR   ile  konsolos Bahadır  Demir,  78  yaşındaki  Amerikan  uyruklu Gurgen (Karakin)  Yanıkyan   tarafından  şehit  edildi.
Elinde  bulunan Abdülhamit’e  ait  bir  tabloyu  Türkiye’ye   armağan   etmek  istediğini   bildirerek  Baydar  ve Demir’i  Santa Barbara’daki  Baltimore Oteli’ne   davet  eden  Yanikiyan ,  iki  diplomatı  otelde   silahla  üzerlerine  ateş  açarak   öldürdü.Cinayetten  sonra  tutuklanan ve  müebbet  hapis cezasına  çarptırılan Yanikiyan ,  31  Aralık 1984  tarihinde   yaş  haddi   ile  serbest  bırakıldı.Yanikiyan  serbest  bırakıldıktan bir  süre sonra  öldü.
Katil  mahkemede verdiği  ifadede  şöyle  diyordu:
“Evet  ben  öldürdüm.Bilerek  öldürdüm,  isteyerek  öldürdüm. Aylarca  önceden  planlayarak  öldürdüm.Onlar  düşmanımızdı.Türkü  onlar.Onun  için  öldürdüm.İntikam  almak  için”  diye  ediyor  ve şöyle   devam  ediyor:”1915’de Türkiye’nin yakınlarını öldürdüğünden bahisle, onların intikamını aldığını, ilk kurşunu kendisinin attığını. Ermeni topraklarının kurtuluşuna kadar bu mücadelenin devam edeceğini söylüyordu”
Türk  diplomatlarına   karşı  ilk  saldırı    olarak   nitelenen  bu  olay  daha  sonra  bir  cinayetler  zincirini  başlattı  ve örgütlü  Ermeni  terörüne  örnek  oluşturdu.s

Yukarıdaki şiddet olayını müteakip, 22 Ekim 1975’de Viyana Büyükelçimiz Daniş Tunalıgil şehit edildi. Günümüz­deki Ermeni Meselesi’nde şiddet olaylarını düzenleyen kuruluş ASALA (Ermenistan’ın Kurtuluşu İçin Gizli Ermeni Ordusu) isimli teşkilat ilk defa bu olay sırasında ortaya çıktı. Tunalıgil katledildikten sonra, çeşitli haber ajanslarına telefon eden ve kendisinin ASALA üyesi olduğunu açıklayan bir Ermeni, cinayeti bu teşkilat adına üstleniyordu.

1973’den başlayarak. Türkiye’ye yönelik Ermeni şiddet olaylarının sona erdiği 1986 yılına kadar çeşitli ülkelerdeki Türk Büyükelçilikleri, konsoloslukları, THY ve Türk turizm bürolarına 200’eyakınsilahlısaldırıyapıldı. Bunlardan, ölümler, yaralanmalar ve milyarlarca lira maddî hasar meydana geldi.

Yurt dışında Türk diplomatlarına yönelik Ermeni militan­ların vur-kaç şeklinde cereyan eden öldürme, yaralama ve maddî hasar meydana getirme olaylarını müteakip ASALA, çeşitli haber ajanslarına telefon ederek, devamlı şu standart mesajı vermeye çalışmıştır:

1- Olay, ASALA tarafından üstlenilmiştir.
2- Şiddet olayı, Türkler’in 1. Dünya Harbi yıllarında Doğu Anadolu’da 1,5,-2 milyon Ermeni’yi soykırıma tâbi tuttukları iddiasıyla, Türkler’den intikam alarak adaleti yerine getirmek amacıyla yapılmıştır.
3-Türkler, adı gecen soykırımı resmen kabul etmeli, bunun için Ermeniler’e tazminat ödemelidir.
4- Ermeniler’in. Türkiye’nin elinde bulunduğunu İddia ettikleri Ermeni topraklarına dönmeleri sağlanmalı, bu topraklar Sovyet Ermenistanı ile birleştirilmelidir.
5- Mücadele, yukarıdaki hedefler gerçekleştirilinceye kadar devam edecektir.
ASALA’nın düzenlediği şiddet olaylarının hemen hemen hepsi Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde meydana gelmiştir. Bu şiddet olayları, tarihteki Hınçak ve Taşnak Ermeni İhtilâl Teşkilatlarına bağlı Ermeni komitacılarının 1894-1900 yılları arasında Doğu Anadolu’da meydana getirdikleri şiddet olayları taklit edilerek, “kan dökmek” yoluyla dünya kamuoyunun dikkatleri Ermeni Meselesi üzerine çekilip, Milletlerarası kuruluşları ve etkili Büyük Devletler’i, Ermeni emellerini gerçekleştirmek uğrunda bir yaptırımcı güç olarak kullanılmaktan kaynaklanmıştır.