TEHCİR KUBANLARI

Mondros Mütarekesi (30  Ekim  1918) imzalandıktan  sonra,  İtilaf  Devletleri 1915  yılında  Tehcir Kanunu  uygulayan   kişileri  İstanbul’da kurdukları   Divan-ı Harp’te  yargılayarak ölüme  mahkum ediyorlardı.
Bu  Divan’a Nemrut  Mustafa Paşa  adında   bir  soysuz   riyaset  ediyordu.Önce  Yozgat İstinaf  Mahkemesi’nde  beraat  etmiş  bulunan  eski  Boğazlıyan  Kaymakamı  ve  Yozgat  Mutasarrıfı Vekili  Kemal  Bey’in 8  Nisan 1919  günü  Beyazid  Meydanı’nda  asılması  olayı hiç  şüphesi  ki  milli  tarihimiz  boyunca “Muhteşem  İmparatorluk”un   utancını  taşıyacaklardı.

TEHCİR KUBANLARI
Ayrıca  şeyhülislam Mustafa  Kazım  Efendi de 15  yıl  kürek  hapsi  cezasına  mahkum  edildi.Doktor  Reşit  Bey  de Tehcir  suçlarından  idama  mahkum   edileceğini  anlayınca  intihar  etti.
Osmanlı  yargısı tehcir  sırasında  Ermeniler’in  maruz  kaldıkları  kötü  muameleler  konusunda ,  kimi  yöneticilerin  ve memurların  sorumluluğunu  kabul  edip , 1397  kişi   cezalandırılmış,  bunların  yaklaşık  600’ü  idam   edilmiştir.Bu  cezalandırmalar   ve idamlar  kamu  vicdanı  tarafından   haksız  bulunmuş,  halk  sokaklara  dökülerek   gösteri  yapmıştır.
Öte  yandan,  özellikle  Ermeniler’e karşı  yapılan   kırım  iddiaları  nedeniyle,  savaş  suçlularının  cezalandırılması  için  çok  sayıda  Osmanlı  yöneticisi  işgal  kuvvetleri  tarafından   yakalanıp  Malta’ya  sürülmüş,  bu  kimseler  aleyhine   ne  işgal  altındaki  Osmanlı  başkentinde,  ne  de Amerika’da  delili  bulunamamış,  bu  kişiler  serbest  bırakılmıştır.

Süleyman BEYOĞLU:1915  Tehciri  ve Soykırım  İddiaları

Pulat Y.  TACAR:Ermeniler’e  Soykırım Yapıldığı  Savının  Hukuksal  ve Ahlaki  Açıdan  İncelenmesi