ERMENİ İDDİALARI

Küçük  farklılıklar  bir  yana  bırakıldığında Ermeni  propaganda  ve  terör  odaklarının  Türkiye  aleyhine  ileri  sürdükleri iddiaları  başlıca  dokuz  noktada  toplamak  mümkündür;

ERMENİ İDDİALARI

  • Doğu  Anadolu  Ermeniler’in  anayurdudur.
  • Türkler, Selçuklular  ve  Osmanlılar  ile   başlayarak,  Ermeni  topraklarını  zorla  almış  ve  işgal  etmişlerdir.
  • Türkler,  Ermeniler’e          tarih  boyunca  zulüm  ve baskı   yapmışlardır.
  • Türkler,  Ermeniler’i 1890’lardan  itibaren  katletmeye   girişmişlerdir.
  • Türkler, Ermeniler’i, 1915’te  planlı   ve  sistemli  bir  soykırıma  tabi  tutmuşlardır.
  • Talat Paşa’nın   soykırımı  emreden  gizli  telgrafı  vardır.
  • Hayatlarını  kaybeden  Ermeniler’in  sayısı 1.500.000’dır.
  • Sevr Antlaşması   hala  geçerlidir.
  • Türkler,  bu  gün de Türkiye’deki  Ermeniler’i  baskı  altında   tutmaktadır.

Kamuran  GÜRÜN:Ermeni  Dosyası