ATATÜRK’ÜN TARİHE MERAKI

Churchward’ın “Kayıp Uygarlıklar” eseri 68-70 yıl önce  ülkemize getirilip Türkçe’ye çevirtilmiş, uzun zaman incelenmiş ve hakkında raporlar hazırlanarak  Türkiye Cumhuriyeti’nin mimarı Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk  tarafından okunmuştur.

Gazi Mustafa  Kemal Atatürk’ün en çok üzerinde durduğu  ve  merak ettiği konulardan biri de Türkler’in ve  Anadolu insanının kökleri ve atalarıydı.Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk’ün bu konuya olan  ilgisi artarak devam etti. ve bu amaçtan yola çıkarak  Nisan 1930’da “Türk Tarih Kurumu” kuruldu.

“Bizim milletimiz eski ve şerefli  bir millettir.Zaten Orta Asya’nın Altay  yaylalarında  yetiştiği için  kartalın meziyetlerini  daha gençliğinde kazanmıştır.Ta uzakları görür, hızlı bir uçuşu vardır ve bu ruhu barındıracak kadar kuvvetli  bir beden sahibididr”

                                                                         Mustafa Kemal Atatürk

ATATÜRK'ÜN TARİHE MERAKIYukarıdaki veciz ifadeden Atatürk’ün, Anadolu halkının  köklerinin Orta Asya’ya dayandığı  konusunda şüphesi olmadığı anlaşılmaktadır.Fakat bu gerçekle yetinmek yerine  O, bu konuda daha derin  bilgilere ulaşmayı  arzu ediyordu.Türkler’in kökeni  Orta Asya’ya dayanıyordu, fakat  acaba  Orta Asya halklarının  kökleri  nerelere  uzanıyordu.

1930’lu yılların  başlarında emekli  General Tahsin Mayatepek, Güney Amerika  medeniyetlerinden  olan  Maya toplumunun  dil ve  kültürleriyle  Anadolu ve  Orta Asya kültürleri  arasındaki  benzerlikleri anlatan  bir raporu Atatürk’e sundu.Raporu inceleyen Atatürk, konu hakkında  daha kapsamlı  araştırmalar yapmak üzere  Tahsin Mayatepek’i Meksika’ya ateşe olarak atadı.Tahsin Maytepek, Meksika’da yoğun bir şekilde  araştırmalar yaptı.Araştırmalar ilerledikçe karşılaştığı bilgi ve veriler  konunun başka yönlerine kaymaktaydı.Durumdan  sürekli Atatürk’ü haberdar ediyor ve yüreklenerek  araştırmalarını  sürdürüyordu.Daha  önce arkeolog William Niven’in Meksika kazıları  sonucunda elde ettiği – günümüzden 13.000-15.000 yıl öncesine ait- tabletlerin deşifrelerine, daha sonra da  James  Churchward’ın Hindistan’da bulup deşifre ettiği  eski tabletlerin  tercümelerinden haberdar oldu.Durumu öğrenen Atatürk , bu bilim adamlarının  eserlerinin süratle  elde edilip dilimize tercüme  edilmesini istedi.O zamanın şartlarında 60 kişiden oluşan  bir çeviri kurulu  tarafından bu eserle süratle  dilimize çevrilerek Atatürk’e sunuldu.Kitapların tam metinlerinin yanı sıra başta Tahsin Mayatepek ve diğer  araştırmacıların  hazırladıkları raporlar da Atatürk’e ulaştırıldı.Atatürk konudan çok etkilenmişti.Raporları inceledi.Çeviriler üzerinde  uzun  uzun durup , üzerinde pek çok  notlar alarak çalışmalarını sürdürdü.

Özellikle  insanın  yaratılışı, Mu’nun insanlığın anayurdu olduğu, nüfusunun  60 milyon olduğu, ilk insanın  orada yaratıldığı , Mu’nun batış nedenleri ve göçleri,kolonileri; Orta Asya, Uygurlar ve Türkler’le  ilgili  kısımların  altlarını çizerek  okumuş ve notlar almıştır.Ayrıca Mu kökenli özel ad  ve sıfatlar ve bunların  öz Türkçe’yle karşılaştırılmaları , Mu’nun yönetim biçimi , güneş enerjisinin aydınlatmada kullanımı  gibi konularla  ilgili satırların  altlarını çizerek  işaretlemiş, sayfa yanlarına  kendi kalemiyle  notlar almıştır.

James Churchward’ın Atatürk’ün okuduğu eserleri  Anıtkabir’deki  Atatürk kitaplarının bulunduğu  bölümde durmaktadır.Kitapların  Anıtkabir  Kütüphane numaraları; İngilizceleri 199, 200, 1301, 1302 numaralarda, çevirileri ise 1482, 1483, 1484 ve 1485 numaralara kayıtlıdır.Anıtkabir’e gidenler bu eserleri  camekan vitrini  içinde  görebilirler.

Mustafa Kemal Atatürk’ün  bu eserleri okuduğunu ortaya koyan  önemli belgelerden biri de “Özel İşaretleri, Uyarıları  ve Düştüğü Notlar ile Atatürk’ün  Okuduğu Kitaplar” isimli kitabın  376 ile 395. sayfaları arasında  yer almaktadır.Bu sayfalarda Atatürk’ün  tercümeler üzerindeki kendi  kalemiyle  yazdığı  işaretler ve notlar da  bulunmaktadır.