ATATÜRK’Ü FARKLI KILAN ÖZELLİKLER

M.Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının  63.yılında Onu milletçe saygı ve şükranla anıyoruz.

Bu gün milletçe yas tutup ağlamak yerine “En büyük eserimdir” diye her zaman övündüğü T.C. Devleti’nin kurucusu  yüce önder Atatürk’ü, hayatını  ve eserlerini, ilke ve inkılaplarını  tekrar gözden geçirip  onu daha iyi anlamaya  çalışmalıyız.Böylece devletimizin hangi şartlarda bu güne geldiğini  ve Atatürk’ün emanetlerini  daha ileriye götürmek için bizlere  ne gibi görevler  düştüğünü daha  iyi kavrarız.

Ünlü İngiliz devlet adamı Winston Churchill, daha 1915’lerde Atatürk için “Bu eşsiz kahraman Türklüğün mukadderatını  ele alacak olan  bir dehadır” sözleriyle  ileri yıllarda onun  Türk Milleti’nin lideri olacağına işaret etmektedir.

ATATÜRK’Ü FARKLI KILAN ÖZELLİKLERAtatürk, her şeyden önce bir askerdir.Ömrünün önemli bir kısmı savaş meydanlarında geçmiştir.Buna rağmen mecburi olmadıkça  savaşın bir cinayet olduğunu  söyler.

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Devleti yıkılmış, memleket işgal edilmeye başlanmıştır.Bu şartlarda Atatürk, İstanbul’a gelir, arkadaşlarıyla görüşür fakat  çoğu ile  memleketin kurtuluşu konusunda anlaşamaz.Onlar İngiliz, Fransız, Amerikan mandasından bahsederken Atatürk, Anadolu’ya geçip Milli Mücadele’yi başlatma yolunu seçmiştir.Anadolu’ya geçerken  güvendiği  bir tek şey vardı: O da Türk Milleti’nin bağımsız yaşma  azmi.Türk Milleti , Onun etrafında kenetlenerek  düşmanların planlarını  altüst edip  memleketi düşmanlardan temizlemişlerdir.

Atatürk, kahraman bir asker olmasına  rağmen  millet egemenliğini tercih eden liderlerden biridir.Daha Amasya Genelgesi’nde Cumhuriyet yönetiminin izlerine  rastlamak mümkündür.

Atatürk, aynı zamanda ekonomi  ile yakından ilgileniyordu.Daha  barış yapılmadan  İzmir’de I.İktisat Kongresi’nin toplanması  Onun  bir milletin  istiklal  ve  refahı için ekonominin  ne kadar  önemli olduğunu  çok iyi  kavradığını göstermektedir.

Atatürk’ün  fikirlerine bu gün bizler  Kemalizm veya Atatürkçülük diyoruz.Bu  fikirlerin önemini  korumasının bir tek  sebebi var: O da aklın ve bilimin önderliğinde  ortaya çıkması. Atatürk’ün yaşadığı  devrin liderlerine baktığımız zaman  bir çoğunun unutulmuş, hatta bazılarının  hatırlanmasından  o milletler bile  rahatsız olurken  Atatürkçülük  her geçen gün  daha da güçlenerek  varlığını devam ettirmektedir.İşte Atatürk’ü çağını aşan dünya liderlerin bir yapan özelliklerden bir tanesi.

Onu  tarih dünyaya yalnız bir milletin ,  bir ülkenin  kurtarıcısı olarak  değil, esir ve mazlum milletlere istiklal  için  savaşın, uygarlık için savaşın  öncü  ve müjdecisi olarak da değil, bütün dünya  halklarına  sulhun, ıstırapları baskı ile değil, müşterek  ıstırap duygusu ile  dindirmenin ve  dünya vatandaşlığının  öncüsü ve müjdecisi ve habercisi  olarak gönderdi.

Yalnız Atatürk’tür ki ne  insanlarla insanlar, ne milletlerle milletler arasında  bir kin, bir düşmanlık duygusu gütmeden  eserini vermiştir.Düşmanını daha yendiği  anda affetmiştir.Esir ettiği  generallere , daha savaş meydanında  mertçe el uzatan  tek adam odur.Bu generalleri kendi yurduna  salan, önderleri , devlet ve hükümet reislerini  ülkesine dost olarak çağıran, onları kendi toprağında dost olarak  karşılayan, ağırlayan ve  onların hepsini istisnasız  fetheden odur.Kısacası “Yurtta sulh, Cihanda Sulh” yalnız onun sloganıdır.

    Mustafa Kemal’in şahsında biz , yalnız kudretli bir asker , kudretli bir devlet kurucusu ve çağdaş bir inkılapçı değil, çağımız ölçüsünde bir  üstün insan görüyoruz.Onu gittikçe daha iyi anlıyor, onu gittikçe daha iyi anlayarak ona bağlanıyoruz.Onunla gittikçe  daha sevinerek  övünüyoruz.Hem seziyoruz ki, yarın  onu yalnız biz Türkler değil , bütün insanlık alemi de , daha iyi  anlayacak ve  daha çok yüceltecektir.

Seni saygı ve şükranla anıyoruz…

2022 yılında Türkiye’de spor bahisleri için en iyi bahis şirketi MEGAPARI