BASINDA ATATÜRK

Çanakkale’yi bir asker olarak anlatmak imkansızdır. Çelikten, manevi güçten, vatan aşkından bir insan yapısı ne demektir? Bu sorumun cevabı, işte şu gösterişten uzak, mütevekkil ve sakin Anadolu çocuğunun kendisi idi. Düşmanları ona hayrandı. (General Von SANDERS)

Ø    Avrupa’da hiçbir asker yoktur ki, Türklerle kıyaslanabilsin. Örnek olarak Çanakkale’yi göstermek isterim. (General TAVSHEND)

Ø    Atatürk, yalnız Türk Milleti’nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O’nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk. (Bayan Sucheta KRIPALANI Hint Parlamento Heyeti Başkanı)

Ø    Almanya, ATATÜRK’ÜN eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda, tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir. (Berlin, Alman Ajansı)

Ø    Atatürk’ün hayatı ve eseri sadece Türkiye için değil, fakat dünyanın bütün özgür ulusları için bir ilham kaynağı olmakta devam edecektir. (Çang Kay ŞEK – Çin Cumhurbaşkanı, 10 Kasım1923)

Ø    Hiçbir ülke, yeni Türkiyenin Atası tarafından başarılan yenileşme kadar hızlı ve o kadar kökten değişme görmemiştir. Böylesine insanlar yüzyıllar içinde yalnız bir defa görülür. Şimdi Türkiye’nin tarihi bu eşsiz devlet adamının tarihidir. (Dness Gazetesi – Bulgaristan)

Ø    Kemal Atatürk’ün karakterinin bir cephesini göstermek itibarîyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu. Birdenbire durdu; görüyorsunuz ya, dedi: Birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her aksam, savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum. Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir Şef’in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?… (George BENNES Vu Gazetesi-1938)

Ø    Atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir. Kendisi için, bugünkü Avrupa’nın en güçlü devlet adamıdır diyebileceğimiz Atatürk, hiç şüphesiz devlet adamlarının en cesur ve orijinalidir. (Herbert Sideabotham – Yazar)

BASINDA ATATÜRKØ    “Çok cesur harb eden iyi sevk ve idare edilen asil Türk Ordusunun karşısında bulunuyoruz.” (İngiliz Generali Hamilton)

Ø    Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir ilan ve o zamandan beri korunması, Atatürk’ün ve Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye Cumhuriyetinin doğuşu ve o zamandan beri Atatürk’ün, Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılâplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur. (John F. Kennedy – ABD Başkanı, 10 Kasım 1963)

Ø    Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır…

Ø    Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir ilan ve o zamandan beri korunması, Atatürk’ün ve Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşu ve o zamandan beri Atatürk’ün Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılâplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur. (John F. Kennedy – ABD Başkanı, 10 Kasım 1963)

Ø    Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk’tür. (Libre Belgique gazetesi)

Ø    Arkadaşlar, yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki, O büyük dahi çağımızda Türk Ulusu’na nasip oldu. Mustafa Kemal’in dehasına karşı elden ne gelirdi! (Lloyd GEORGE – İngiltere, 1922)

Ø    Atatürk’ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır. (Noell Roger Gazetesi,)

Ø    Tarih, silinmez harflerle bu devlet adamının ismini hak edecektir. Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi, keskin zekası ve kudreti, kendisini yendiği alın yazısının önüne getirmiş, böylece yeni Türkiye’nin yaratıcısı olmuştur. (Politika Gazetesi)

Ø    Yalnız bir asker değil, aynı zamanda yüzyılımızın bir daha göremeyeceği bir dahi idi. (Profesör SEKRETAN)

Ø    Bu Türk Milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye’nin yaratıcısı olan essiz şefini kaybetmiştir. (Stipsi Gazetesi)

Ø    Bu gibi dehalar ancak görünüşte ölürler. Çünkü gerçekte ulusların anlayışlarında derin ve silinmez izler bırakan eserleriyle daima yaşarlar. Böyle insanlar, bir kuşak için doğmadıkları gibi belirli bir devre için de doğmazlar. Bu gibi insanlar, uluslarının bu nimetler kaynağından durmaksızın yararlanmalarına imkan vermek suretiyle, yüzyıllarca uluslarının tarihlerine egemen olacak insanlardır. (Tahran Gazetesi – Tahran, 21 Kasım 1938)

Ø    Cumhuriyet Türkiye’sinin Devlet Başkanı Kemal Atatürk, diğer önderlerde görmeye alışmadığımız şu değerli nitelikleri kişiliğinde toplamış bulunuyor: Alçak gönüllülük, yeterlik ve başarı… (The Truth Dergisi)

Ø    Savaşta Türkiye’yi kurtaran, Savaştan sonra da Türk Milletini yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın onun ardından döktükleri içten gözyaşları, bu büyük kahraman ve modern Türkiye’nin Ata’sına değer bir görünümden başka bir şey değildir. (1938) (Winston CHURCHILL – İngiltere Başbakanı)