II.DÜNYA  SAVAŞI  ÖNCESİ  VE  SONRASI  RUS  SÜRGÜNLERİ
MENSUP  OLDUĞU  MİLLET
SÜRÜLEN  KİŞİ   SAYISI
Sovyet Almanı
774.174
Kulak (Mülk sahibi köylü. SSCB'nin her halkından)
577.121
Çeçen-İnguş
400.478
Tatar, Bulgar ve Kırımlı Rum
193.959
Savaş tutsağı Alman
121.459
Vlasovcu (Savaşla Nazi safında yer alan Rus as.)
95.386
Türk, Kürt, Hemşinli
84.402
Kalmuk
81.673
Karaçay
60.130
Balkar
32.817
Aynı resmi belge nereye kaç kişi gönderildiği
SÜRÜLDÜĞÜ  YER
MİKTAR
Kazakistan'a
890.698
Özbekistan'a
179.992
Kırgızistan'a
120.858
Kemerovo bölgesine
129.423
Molotov (Perm) bölgesine
115.436
Sverdlovsk bölgesine
113.746
Krasnoyarsk bölgesine
112.316
Novosibirsk bölgesine
92.968
Tomsk bölgesine
83.276
Tümen bölgesine
56.611
Çelyabinsk bölgesine
51.865
Omsk bölgesine
44.767
Altay bölgesine
35.381