DÜNYANIN ÜNLÜ ASKERLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

DÜNYANIN ÜNLÜ  ASKERLERİNİN  ORTAK  ÖZELLİKLERİ

        Dünyanın ünlü askerlerinin biyografileri tetkik edildiğinde  hepsinde müşterek olan nitelikler şöyle sayılabilir:

 • Askerlik sanatını çok sever.

 • İnsanların enerji ve fikirlerini serbest bırakır.

 • Fikren hareketli ve kolayca alevlenen bir kişiliğe sahiptir.

 • İnsan psikolojisine hakimdir. Yapılmak istenmeyen şeylerin de yapılmasını sağlar.

 • Düşüncelerini hep yüksek sesle söylemeye alışkındır.

 • Gerçeği hızla fark eder ve söyler.

 • Sisli havada yolu hiç şaşırmaz.

 • Bağımsız bir kişiliğe sahiptir. Sıradanlığa tahammül edemez.

 • Cesur, canlı ve sabırsızdır.

 • Her şeyin süratle yapılmasına inanır.

 • Güven aramaz. Limandaki teknenin güvende olduğunu ama bir süre sonra çürümeye başlayacağını bilir.

 • Yenilebilir fakat pes etmez.

 • Yılmayan ve vazgeçmeyen bir ruha sahiptir.

 • Karşı tepenin öbür yüzünü iyi kestirir.

 • Astlarında savaşma ve kazanma isteği yaratır.

 • Her fırsattan yeni bir sonuç çıkarır.

 • Savaştaki kıtaları ile zihinsel bir bağ kurar.

 • Gücü ve saldırganlığı zaman zaman öne çıkan bir askerdir.

 • İleri hatlarda olmayı sever. Süvari liderleri gibi, emri eyerin üzerinde vermekten hoşlanır.

 • İnsanın bambaşka bir yaratılışta olmadıkça, hiçbir üstünlük gösteremeyeceğini bilir.

 • Hem düşünce hem de eylem adamıdır.

 • İnsanların itaat duygularına değil, doğrudan kalplerine, hayallerine hitap eder.

ÖĞÜT  SAYFALARI