VEDA HUTBESİ

Hz.Peygamber, Miladi 632 yılında hacca gitmişti.Arafat Ovası’nda toplanan  yüz bini aşkın Müslüman’a  bir konuşma yaptılar.Burada ashabına  veda  ettikleri için  hacca veda haccı  ve bu konuşmaya da Veda Hutbesi dendi.Peygamberimiz, bu son derce  güzel  konuşmasında  şöyle diyordu;

Ey insanlar,beni dinleyiniz, belki bu yıldan sonra  sizinle bir daha buluşamam.

Ey insanlar, kanlarınız ve  mallarınız; bu ayınızda, bu ilinizde, bu gününüzün dokunulmazlığı gibi  dokunulmaz  (her türlü tecavüzden korunmuştur).İyi  bilin ki  Rabbinizin huzuruna  çıkacaksınız.O,  size yaptıklarınızı soracak.

Benden sonra  birbirinizin  boyunlarını vuran  kafirlere dönmeyiniz.Söylediklerimi , burada bulunan  bulunmayana duyursun.Olabilir ki duyurulan kimse , sözlerimi bizzat işitenden  daha iyi anlar.

Ey insanlar, haram ayını ertelemek küfürde ileri gitmektir.Kafirler onunla saptırılır.Haram ayını bir yıl helal  bir yıl haram saymak suretiyle Allah’ın haram kıldığının  sayısını çiğnemek isterler.Zaman döndü dolaştı, Allah’ın  gökleri ve yeri  yarattığı gündeki  haline geldi.Yıl, oniki aydır.Bunlardan dördü haram ayıdır.Haram ayların üçü  ard arda gelir.Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep ise tektir, Cumadi ile  Şaban arasındadır.

İyi bilin ki  Cahiliye adetlerinin  hepsini kaldırdım, ayaklarımın altına aldım.Cahiliye devrinin kan gütmeleri, ayaklarımın altındadır.İlk ayağımın altına aldığım kan davası , kendi kan davamız olan Abdulmuttalip oğlu Haris oğlu Rebia’nın  kan davasıdır.Onun kanını  kaldırıyorum.Cahiliye  faizciliği de ayaklarımın altındadır.Ayaklarımın altına aldığım ilk faiz Abdulmuttalip oğlu  Abbas’ın  faizidir.Onun alacaklarının tamamını kaldırdım, ayaklarımın altına aldım.Ana mallarınız  sizindir.Ne haksızlık ediniz ne de  haksızlığa  uğrayınız.

Kim bir cinayet işlerse  kendi aleyhine işlemiş olur.Artık şeytan, sizin yurdunuzda  tapınmaktan ümidini  kesmiştir.Ancak sizin küçümsediğiniz  bazı işlerin yapılmasından  hoşlanır.Bunlardan da sakının.

Müslüman müslümanın kardeşidir.Hiç bir Müslümana  kardeşinin malından, onun gönül rızası ile verdiğinden başkası  helal olmaz.

Kadınlar hakkında Allah’tan korkun, onlara iyilik etmeyi birbirinize  tavsiye edin.Çünkü onlar sizin yanınızda emanettir.Kadınlar bir fuhuş yapmadıkça  onlar kötülük etmeye  hakkınız yoktur.Eğer size itaat ederlerse onların aleyhine bir  yol aramayın

Sizin kadınlarınız  üzerinde haklarınız  vardır, kadınlarınızın da  sizin üzerinde  hakları vardır.Sizin kadınlarınız  üzerindeki haklarınızdan  biri de namusunuzu  korumaları, hoş görmeyeceğiniz kimseyi  içeriye  almamalarıdır.Onların sizin  üzerinizdeki  hakları da , onlar iyilik etmeniz , giyeceklerini ve  yiyeceklerini  sağlamanızdır.

Size öyle bir şey bıraktım ki, ona sarıldıkça asla sapmazsınız:Bu bıraktığım şey Allah’ın kitabıdır.

Siz benim hakkımda sorulacak, ne diyeceksiniz.

“Senin, (Allah’ın  buyurduklarını )  duyurduğuna, görevini yaptığına, bizlere öğüt verdiğine  tanıklık  edeceğiz”      dediler.

Bunun üzerine Allah’ın Resulü şahadet parmağını göğe doğru kaldırıp insanları işaret ederek üç defa;

“Şahit ol Allah’ım” dedi.

İSLAM  TARİHİ  SAYFASI