YALANCI  PEYGAMBERE MEKTUP

İnsanlar bölük bölük, fevc fevc İslamiyeti kabul ediyorlardı.özellikle Arabistan’da yaşayan Arap kabileleri heyetler göndererek  Müslüman olduklarını ilan ediyorlardı.

Bunlardan birisi bugünkü Umman topraklarında oturan Beni Hanife kabilesini temsil eden bir heyetti.Hicretin 10. yılında Medine’ye gelmişler ve Müslüman olduklarını açıklamışlardı.Heyetin ileri gelenleri arasında birisi de vardı.Bu şahıs edebi yönü kuvvetli ve aynı zamanda kendisini beğenmiş birisiydi

Beni Hanife heyeti geri döndü.Bir süre sonra Müseylime adındaki şahıs , edebi gücüne güvenerek Hz. Muhammed gibi Allah’tan kendisine vahiyler geldiğini ; kavminin Muhammed’e değil kendisine tabi olmalarını söyledi.

Bu iddiası bazı münafıkların da yardımıyla kavmi içinde kuvvet buldu ve Beni Hanife’nin çoğunluğunu dinlerinden döndürdü.

Müseylime daha da ileri gidererek Hicretin 10.yılında Hz. Rasulullah’a şu mealde bir mektup yazdı:

“Allah’ın resulü Müseylime’den Allah’ın resulü Muhammed’e; Sana selam olsun.Ben de seninle beraber peygamberlik görevine ortağım:yeryüzünün yarısı bize, yarısı da Kureyş kabilesine aittir.Ancak Kureyş  haddini aşan bir kavimdir.”

Hz. Peygamber mektubu okumuş ve gelen elçilere “Siz ne diyorsunuz?” diye sormuştur.

Onlar da aynı cevabı verince “Eğer elçiler öldürülmez kaidesi olmasaydı, sizin boynunuzu vurdururdum” demiştir.

Beni Hanife ve Yemame halkından bir çok kişiyi etrafında toplayarak peygamberliğini ilan eden Müseylime, bir ara Kur’an’ı bile taklid etmeye çalışmıştı.

Efendimizin vefatından sonra Hz. Ebu Bekir, Halid b. Velid komutasında bir ordu hazırlayarak bu yalancı peygamberin üzerine gönderdi.Bu orduda Uhud Harbinde Hz. Hamza’yı şehid eden ve daha sonra İslamiyeti kabul eden Vahşi de yer alıyordu.Peygamberimiz kendisinden affını dileyen Vahşi’yi bağışlamış , ancak gözünden biraz uzak durmasını istemişti.işte yalancı peygamber Müseylime bu zat tarafından öldürüldü.Vahşi, Müseylime’yi öldürmek için Hz. Hamza’yı şehit ettiği mızrağı kullanmış ve Hamza’ya karşılık olmak üzere affedilmesi için Cenab-ı Hakk’a duada bulunmuştur.

İSLAM  TARİHİ  SAYFASI