OTOBİYOGRAFİ

OTOBİYOGRAFİ


1.Aile özgeçmişi
2.Başkaları ile ilişkileri
3.İlgi ve yetenekleri
4.Gelecekten beklentileri
5.Nasıl yaşadığı(Yaşam tarzı)
 
AMAÇ:Bireyin davranışlarının gerisinde bulunan ihtiyaç, tutum ve beklentileri ortaya çıkarmak , bireyin yaşamı hakkında bilgi edinmek.
 
YÖNTEM:Otobiyografi tekniği ile gerçekten özel ve kişisel bilgilerin toplanabilmesi için gizlilik ilkesine kesinlikle uymak gerekir.Otobiyografi yazdırmadan önce toplanan bilgilerin gizli tutulacağı çok iyi biçimde açıklanmalı bireylerde tam bir güven oluşturulmalıdır.
  
EN SEVDİĞİNİ TANIT
Bireyi tanıma , birey hakkında bilgi edinme yöntemlerinden biridir.Objektif değerlendirme yapılamaz.Bireyin tanıttığı kişiden yola çıkarak özlem ve beklentileri , kişilik özellikleri, gelecek için hedefleri hakkında yorumlar yapılabilir.Bu yorumların bireysel olduğu unutulmamalıdır.

ÇALIŞMA   SAYFASI