İŞYERİ MEMNUNİYET ANKETİ

İŞYERİ MEMNUNİYET ANKETİ

Adı Soyadı:.......................................................(İsterseniz İsminizi yazmayabilirsiniz)

1.Bu okulda çalışmaktan memnun musunuz?Niye? .................................................................................................

2.Okulda mesleğiniz ile ilgili karşılaştığınız sorunlar nelerdir?

Bunların giderilmesi için neler yapılmalıdır?
..................................................................................................................................

3.Okulumuzda daha nitelikli ve kaliteli bir eğitim-öğretim
için okul yönetimi neleryapmalıdır?
...........................................................................................................

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

4.Okulumuzda daha nitelikli ve kaliteli bir eğitim-öğretim için
öğretmenler neler yapmalıdır?
......................................................................................................................................

5. Okulumuzda daha nitelikli ve kaliteli bir eğitim-öğretim için
Okul Rehber Öğretmeni neler yapmalıdır?
................................................................................

.................................................................................................................................

6.Okulda çalışan yardımcı personelden (memur, hizmetliler, kantin v.b) memnun musunuz?

Şikayetleriniz varmı?
..............................................................................

............................................................................................................................

7.Okulumuzun fiziki şartlarından ve donanımından memnun musunuz?

Bu konuda gördüğünüz eksiklikler neleredir? .............................................................

.................................................................................................................

8.Sizce okulumuzda çalışanlar arasında (öğretmen-öğretmen,öğretmen-idare v.b)
sağlıklı bir iletişim var mı? Yoksa bu iletişimsizliğin nedenleri nelerdir? Ve bunun giderilmesi kimler neler yapmalıdır?..................................................................................................................

9.Sizce okulumuzda öğretmenler arasında ne tür sosyal faaliyetler yapılmalıdır?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

10-Sizce bu okulun kahramanları kimlerdir?

(Yani her konuda ciddi çalışan, herkesle iyi iletişimi olan ve yaptığı işe önem verenler)

...............................................................................................................................

11“SİZ” hangi yönlerinizle ve yeteneklerinizle bu işi yapan diğer insanlardan olumlu
yada olumsuz yönden farklısınız?
..........................................................

12.Okulda tüm yetkiler sizde olsa okulun gelişimi için neler yapardınız?
.......................................................................................................................

13.Okulumuzda teknoloji kullanımı ( Bilg. Lab.,internet cafe)
ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Bu konudaki aksaklıklar ve yapılması gerekenler sizce nelerdir?
..............................................................................................

14.Okul yönetimi ile ilgili şikayetleriniz ve yapılmasını istedikleriniz nelerdir?
Sizce okulda şeffaf bir yönetim mevcut mu? (Her açıdan)
..................................................................................................................

15.Okul Rehberlik Servisi ve Okul Rehber Öğretmeni
ile ilgili düşüncelerininiz nelerdir?

Sizce Rehberlik konusunda okulumuzda yapılanlar yeterli midir?
Ve Bu konuda yapılması gerekenler nelerdir?

........................................................................................................................

16.“ MUTLUMUSUNUZ ???” ( Siz olmaktan, bu işi yapıyor olmaktan,
bu okulda ve bu ilçede çalışmaktan v.b)
...................................................................................................................

17.Tekrar dünyaya gelseniz ne iş yapmak, nerede yaşamak vb...
kısaca mutlu olmak için ne isterdiniz?
..........................................................................................................................

17- Son olarak burada sorulmayan ama sizin eklemek istedikleriniz nelerdir?
.................................................................................................................

ÇALIŞMA   SAYFASI