BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ
BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ

Sevgili öğrenciler,

Bu anket derslerinizdeki başarısızlık nedenlerini  öğrenmek için hazırlanmıştır.Niçin başarılı olamıyorsunuz? Bu sorunun nedenlerinden bazıları  sıralanmıştır.Önemli bulduklarınızı (X) işareti ile belirtiniz.Başka nedenler varsa açıklayınız.

 Ankete vereceğiniz cevaplar gizli tutulacaktır.İçtenlikle cevap veriniz.

A.Başarısız olduğunuz  veya çalıştığınızı halde başaramadığınız dersler.
A ...............................................................................................
B ..............................................................................................
C .............................................................................................
D .............................................................................................
B.Aşağıdaki sorulardan başarısızlığınızda etkin olanları işaretleyiniz.
1 Ailemden ayrı oluşum yüzünden
2 Ailemdeki huzursuzluk nedeniyle
3 Ailemdeki hastalıklar nedeniyle
4 Kardeşlerim yüzünden
5 Ailemin ders çalışmam için sürekli baskı yapmasından 
6 Sağlığımın bozuk olmasından
7 Kimseye açamadığım sorunlarım  nedeniyle
8 Etkili öğrenme ve ders çalışma  yöntemlerini  bilmediğimden
9 Bazı derslere yeteneğim olmadığından
10 Başarımın takdir edilmeyişinden
11 Başaramayacağıma inandığım  derslere çalışmak istemediğimden
12 Sınıfımızın çok kalabalık olmasından
13 Dikkatsiz olduğumdan
14 Sınavlarda çok heyecanlandığımdan
15 Eve sürekli misafir gelmesinden
16 Evimizin okula çok uzak olmasından
17 Çalıştığım halde yapamıyorum
18 Uzun süre öğretmensiz kaldığımdan
19 Öğretmenlerimizin dersleri monoton  biçimde anlatmalarından
20 Aynı gün ikiden fazla sınav yapılmasından
21 Ders programında  zor derslerin  üst üste gelmesinden
22 Ön bilgilerin yetersiz olduğundan
23 Sınavlarda zor soruların sorulmasından
24 Bu okulu sevmediğimden
25 Ders dışı konularla ilgilendiğimden
26 Evimizin yakıt sorunu olduğundan
27 Anlayamadığım konularda  öğretmene soru sormaktan çekindiğimden
28 Bazı derslerdeki alıştırma ve tekrar yetersizliğinden
29 Yeterince beslenemediğimden
30 Okul dışında bir işte çalıştığımdan
Bunların dışında  başka nedenler varsa aşağıya sıralayınız.
A
B
C

ÇALIŞMA   SAYFASI