ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

2002-2003 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇAN İ.BODUR ANADOLU LİSESİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ I. YARI YIL ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Çan İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Tarih öğretmeni İrfan Gider okul müdürü Ahmet Meydan başkanlığında toplandı. Aşağıdaki gündem maddelerini belirleyip toplantıya geçildi.
Toplantı No                 :1
Toplantı Tarihi             :19.09.2002
Toplantı Yeri               :Çan İbrahim Bodur Anadolu Lisesi
Toplantı Saati              :16:30

GÜNDEM

1-Açılış, yoklama ve zümre katibinin seçimi
2-2001-2002 Eğitim ve öğretim yılı zümre toplantılarının incelenmesi ve değerlendirilmesi
3-Mevzuatın okunması
4-Hazırlık ve planlar
5-Derslerin işlenişi
6-Değerlendirme
7-Derslerde yararlanılacak araç ve gereçlerin tespit edilmesi
8-Başarı durumu
9-Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği
10-Atatürk İlke ve İnkılapları
11-Ermeni, Yunan-Pontus ve Süryaniler ile ilgili konuların derslerde işlenişi ile ilgili yayımlanan 17.05.2001 tarih 13079 sayılı genelge ile Ağustos 2002 tarih ve 2539 sayılı Teb. Der. İncelenmesi
12-Dilek ve temenniler

KONUŞMALAR

1-AÇILIŞ  VE  YOKLAMA

Okul Müdürü Ahmet MEYDAN başkanlığında açılış yapıldı. Toplantıda tarih öğretmeni İrfan Gider, Hayrullah AKIN hazır bulundu. Zümre katipliğine İrfan GİDER seçildi.

2-2001-2002 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ZÜMRE TOPLANTI TUTANAKLARI İNCELENDİ.

a)Yıllık planlar en iyi şekilde uygulanmış ve bitirilmiştir.
b)Eğitim ve öğretimde herhangi bir aksaklık görülmemiştir.
c)Müfredat programları bitirilmiştir.
d)Zümre toplantılarında alınan kararlar aynen uygulanmıştır.

3-MEVZUATIN OKUNMASI.

a)1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nu İrfan Gider okudu.
b)Yeni sınıf geçme yönetmeliği okundu.
c)Ödev yönetmeliği ve planlarla ilgili genelge okundu. Yıllık planların 2089 sayılı Teb. Der. Uygun yapılması belirtildi.

 4-A.ÇALIŞMA TAKVİMİNİN ÇIKARTILMASI

            Eylül                  2 hafta                      Şubat               2 hafta

            Ekim               5 hafta                         Mart                4 hafta

            Kasım              4 hafta                         Nisan               5 hafta

            Aralık              4 hafta                         Mayıs              4 hafta

            Ocak               5 hafta                         Haziran            2 hafta

b)Bayramlar önemli günler 19 Mayıs provaları dikkate alınarak o dönemlerdeki konuların ağırlığı azaltılacak
c)Günlük planlar her gün düzenli olarak yapılacak ve derse günlük planla girilecek.
d)Yıllık planlar çalışma takvimine göre tatillerde dikkate alınarak ve konuların ağırlığına göre 2089 sayılı Teb. Der. Uygun yapılacaktır.

Günlük ve yıllık planların hazırlanmasında planların birlikteliğinin sağlanmasında 2365 sayılı Teb. Der. Yararlanılacaktır. Atatürkçülük ile ilgili konularda 2104, 2212, 2457, 2488, 2504 sayılı Teb. Der. Hükümlerinden yararlanılacaktır.

5-DERSLERİN İLENİŞİ

a)Anlatım soru cevap yöntemi uygulanacak
b)Öğrencilerim derse hazırlıklı gelmeleri sağlanacak
c)Her ders verilen ödev varsa kontrol edilecek
d)Pasif öğrencilerin derse katılmaları sağlanacak
e)Öğrencilerin konuyu sınıfta anlamaları sağlanacak
f)Ders içinde öğrencilerin durumu değerlendirilip anında sözlü notu verilecek, böylece öğrencilerin daha dikkatli ve aktif derse katılmaları sağlanacak
g)Müfredat programları incelendi. T. C. İnk. Tar. Ve Atatürkçülük derslerinde 2087 ve 2090-2369 sayılı Teb. Der. Yer alan esasların dışına çıkılmaması belirtildi.

6-DEĞERLENDİRME

a)Yazılı yoklamaların çok sorulu kısa ve net cevaplı olmasına dikkat edilecek
b)Sözlü notları öğrencinin derse katılışına ve verdiği cevaba göre verilecek, hemen sınıfta not defterine yazılacak ve öğrencilere duyurulacak, bir dönemde iki sözlü notu verilecek.
c)Zayıf öğrencilere daha kolay sorular sorularak öğrenci teşvik edilecek, sözlü için ayrı bir ders saati ayrılmayacak
d)T.C. İnk. Tar. Ve Atatürkçülük dersinde iki yazılı yoklama yapılacak.

e)Ödev notunun verilmesi
1-Bilgi                                     50 puan
2-Kaynak araştırma                 20 puan
3-Tertip düzen             10 puan
4-Zamanında teslim                  10 puan
5-İmla ve noktalama                10 puan

f)Ödev konuları tespit edilip toplantı tutanağına eklenecek
g)Yazılı yoklamalar en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak. Yazılı yoklamalar yıllık planda gösterildiği zamanda yapılacak. En geç 15 gün içinde okunup öğrencilere duyurulacak.
h)Ödevler 2300 ve 2348 sayılı Teb. Der. Göre verilecek.
7-Derslerde ders kitaplarından başka tarih atlası, harita, okulumuzdaki ansiklopediler, nutuk ve Atatürkçülük ile ilgili kitaplardan yararlanılacaktır. Video ve tepegözde gerektiği zaman kullanılacaktır.

8-BAŞARI DURUMU:

a)Öğrenciler derse sürekli hazırlıklı gelecekler.
b)Başarıyı arttırmak için öğrenciler teşvik edilecek, gerekirse kolay sorular sorulacak ve öğrencilerin derse katılmaları sağlanacak, ders sevdirilecektir.
c)Öğrenci başarısının arttırılması ve başarısız olan öğrencilerin durumlarını düzeltmek için veli öğretmen işbirliğine gidilecektir.
9-Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği
a)Aynı şubede dersi olan öğretmenlerle işbirliği yapılacak
b)Aynı dersi okutan öğretmenlerle görüş alış verişinde bulunulacak
c)Okulumuzdaki coğrafya öğretmeni ile işbirliği yapılacak

10-Öğrenciler Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı demokratik ve laiklik anlayışı içinde yetiştirilecektir. Atatürk’ü sevmenin milli bir görev olduğu anlatılacaktır. Atatürk ilke ve inkılaplarının ülkemize yararı kavratılacaktır.

11-17.05.2002 Tarih ve 13079 sayılı genelgede yer alan Ermeni, Yunan-Pontus ve Süryaniler ile ilgili konular incelendi. Bu konuların Ağustos 2002 ve 2539 sayılı Teb. Der. açıklamaları da dikkate alınarak yıllık planlarda konuların içine alınması belirtildi. Aynı konuların günlük planlarda gösterilmesine ve bu konuların konularla bağlantılı olarak gerektiği şekilde işlenmesine karar verildi.

12-2002-2003 Eğitim ve öğretim yılının başarılı bir yıl olması temenni edildi. Bu eğitim ve öğretim yılının devletimize, milletimize ve okulumuza hayırlı olması dileğiyle toplantı sona erdi.

İrfan GİDER  Tarih Öğretmeni.  

Muharrem BULAN   Tarih Öğretmeni

Hayrullah AKIN  Müdür  Yardımcısı

Ahmet MEYDAN
Okul  Müdürü

2002/2003 ÖĞRETİM YILI ÇAN İBRAHİM BODUR ANADOLU LİSESİ
T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ve TARİH  DERSLERİ  2.YARIYIL ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Çan İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Tarih öğretmeni İrfan GİDER,  Muharrem BULAN, Hayrullah AKIN  ,   Okul Müdürü  Ahmet MEYDAN başkanlığında toplandı.

            Aşağıdaki gündem maddelerini belirleyip toplantıya geçildi.

              KARAR NO                            : 2

              TOPLANTI TARİHİ               : 17/02/2003

              TOPLANTI YERİ                   : Çan İbrahim Bodur Anadolu Lisesi

              TOPLANTI    SAATİ             : 16.00

GÜNDEM       

1.     Açılış,yoklama ve Zümre katibinin seçimi,
2.     2002/2003 Öğretim yılı 1.Zümre Kararlarının değerlendirilmesi,
3.     Mevzuatın okunması,
4.     2002/2003 Öğretim yılı 1.kanaat dönemi başarı durumunun değerlendirilmesi,
5.     2.kanaat dönemi yazılı ,sözlü ve ödevler ile ilgili kararların alınması,
6.     Yıllık planlardaki müfredat konularının yetiştirilip yetiştirilememesi yönünden görüşülmesi,
7.     Atatürk İlke ve İnkılapları,
8.     Dilek ve temenniler.

KONUŞMALAR:

1.Okul Müdürü Ahmet MEYDAN iyi dilekleriyle toplantıyı açtı.Zümre katipliğine İrfan GİDER seçildi.

2.2002/2003 Öğretim yılı 1.kanaat dönemi Zümre tutanakları incelendi.Zümre de alınan kararların aynen uygulandığı belirtildi.Bu kararların 2.dönemde de aynen uygulanması belirtildi.Herhangi bir aksaklık görülmedi.

3.Mevzuatı okunması:

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununu İrfan GİDER okudu.

Yeni sınıf Geçme Yönetmeliği okundu.

Ödev yönetmeliği ve planlar ile ilgili Genelge okundu.

4.2002/2003 Öğretim yılı 1.kanaat dönemi başarı durumunun değerlendirilmesi,1.kanaat dönemi T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde başarı durumu çok iyi olmuştur.Bu başarının 2.kanaat döneminde de devam etmesi temenni edildi.11/B,11/D,11/E,11/F sınıflarında başarı oranı % 100 olmuştur.

5.2.kanaat dönemi yazılı,sözlü ve ödevlerle ilgili kararları alınması:

Yazılı sorularının kısa cevaplı,net ve anlaşılır bir şekilde olmasına dikkat edilecek,2 saatlik derslerden en az 2 yazılı yoklama,3 ve daha fazla saatlik derslerden en az 3 yazılı yoklama yapılacaktır.Yazılı yoklamalar en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak en geç 2 hafta içinde okunup sonuçları öğrencilere duyurulacaktır.

Sözlü notları öğrencinin derse katılımına ,derse hazırlıklı gelmesine ve verdiği cevaplara göre verilecektir.Sözlü notları derste not defterine yazılacak ve öğrenciye duyurulacak,bir dönemde 2 sözlü notu verilecektir.Zayıf öğrencilerle ilgilenilecek onlara kolay sorular sorularak derse katılmaları teşvik edilecektir.

6.ÖDEV NOTUNUN VERİLMESİ

Kaynak araştırma              : 20 puan
İmla kuralları                    :10 puan
Bilgi                                  : 40 puan
Tertip ve düzen                :10 puan
Zamanın getirme               :20 Puan
-Yıllık planlardaki müfredat programları yetiştirilmiştir.Sınıflarda programda herhangi bir aksama yoktur.

7.ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI,

Öğrencilere Atatürk İlke ve İnkılapları konusunda bilgi verilecek ve ilkeler doğrultusunda en iyi şekilde yetiştirilmeleri sağlanacaktır.Demokratik ,Laik ve hür düşünceli gençler yetiştirilmeye çalıştırılacaktır.Öğrencilere Atatürk’ü sevmenin Milli bir görev olduğu anlatılacaktır.Milli Birlik ve beraberliğimizin önemi anlatılacaktır.

8.DİLEK VE TEMENNİLER.

  2002/2003 Eğitim ve Öğretim yılı 2.kanaat döneminin Devletimize ve Milletimize öğretmenler ve öğrencilere hayırlı olması temenni edilerek toplantı sona erdi.17/02/2003

Muharrem BULANTarih Öğretmeni

 

İrfan GİDER
Tarih Öğretmeni 

Hayrullah  AKIN
Tarih Öğretmeni 
Müdür  Yardımcısı

Ahmet MEYDAN
Okul  Müdürü

ÇALIŞMA   SAYFASI