ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

ÇAN İBRAHİM BODUR ANADOLU LİSESİ 2000-2001 ÖĞRETİM YILI II.DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK(ortaokul), TARİH I, TARİH II, OSMANLI TARİHİ VE T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK(lise) DERSLERİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR.


Toplantıya katılanlar: Hayrullah AKIN (Tarih Öğretmeni), Faruk GİRGİN(Müdür Yardımcısı)
Toplantı yeri: Müdür Yardımcısı Odası
Toplantı Saati:16.00

GÜNDEM MADDELERİ:

1-Açılış ve yoklama,
2-Tarih zümresine giren derslerin amaçları , müfredat programlarının incelenmesi,
3-Derslerin işleniş yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi
4-Günlük Planların hazırlanması
5-Ders araç ve gereçlerinin belirlenmesi
6-Sözlü ve yazılı sınavlar,
7-I. Dönem başarı oranları
8-Zümremiz alanına giren derslerde Atatürkçülük konularının incelenmesi,
9-Diğer zümrelerle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi
10-Başarıyı arttırıcı önlemler,
11-Dilek ve temenniler,

KONUŞULANLAR

1-Açılış ve yoklama:12.02.2001 Pazartesi günü saat 16.00’da Tarih Öğretmeni Hayrullah AKIN ile Müdür Yardımcısı Faruk GİRGİN,Müdür Yardımcısı Odasında toplanmış ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmüştür.

2-Yapılan incelemede T.C .İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük(orta ve lise),Tarih I-II ve Osmanlı Tarihi dersleri müfredat programında herhangi bir değişiklik olmadığı görüldü.

3-Derse girildiğinde bir önceki dersin soru-cevap şeklinde öğrenci- öğretmen işbirliği ile tekrarı yapıldıktan sonra yeni konunun durumuna göre soru- cevap yada anlatım şeklinde incelenir. Özellikle ders işlenirken öğrencilere söz hakkının tanınması ,ders araç ve gereçlerinin mümkün olduğu kadar kullanılmasına çalışılacaktır. Konu işlendikten sonra öğretmen dersi kısa ve öz olarak tekrar eder ,artan zaman içinde öğrencilere konu ile ilgili sorular sorularak dersin anlaşılıp anlaşılmadığının anlaşılmasına çalışılacak öğrencilerin dersi derste öğrenmeleri için gerekli önlemler alınacaktır.

Lise III.sınıflarda daha çok Üniversite imtihanına hazırlık mahiyetinde test soruları üzerinde durulup onların iyi bir hazırlık yapmalarına yardımcı olunacaktır.

Konuların özelliğine göre anlatım , soru-cevap, canlandırma, araştırma, , karşılaştırma, ön hazırlık yöntemleri dersin işlenmesinde kullanılacaktır.

4-Günlük Planlar 2089 sayılı Tebliğler Dergisi’ne göre yapılacaktır.

5-Derslerimizde başta ders kitapları , atlaslar, yardımcı kaynaklar,tarihi tablolar, video kasetler, tepegöz , cd rom,spektrum kullanılacak , öğrencilerin alması gereken araç-gereçler bildirilerek temin edilmeleri sağlanacaktır. Özellikle atlas kullanımına önem verilecektir.

6-Sözlü sınavların öğrencinin dersteki durumuna göre verilmesine ,her ders için iki yazılı sınav yapılmasına ,yazılı sınavların çok sorulu kısa cevaplı olmasına ,yazılılarda başarının düşük olması halinde tekrar edilmesine karar verildi. Yazılı sınav tarihleri en az bir hafta önceden duyurulacaktır.

7-I. Dönemde bütün sınıflarda başarı oranların iyi seviyede olduğu görüldü. Başarısız öğrencilerle daha fazla ilgilenilmesine ,derslerde daha çok söz hakkı verilmesine ,velileriyle daha yakından görüşülmesine karar verildi.

8-Zümremiz alanına giren derslere ait Atatürkçülük konuları orta okullar için 2457- 2504,liseler için 2212-2146 sayılı Tebliğler Dergilerine göre yıllık planlarda gösterildiği üzere derslerde işlenecektir.

9-Dersler işlenirken diğer zümre öğretmenleri ile iş birliği yapılacak ,ortak konular varsa tespit edilecek , ortak konuların çelişkiye düşülmeden işlenmesine çalışılacaktır.

10-Derslerimizde başarıyı arttırıcı önlemler konusunda “Başarının yolunun dersin sevdirilmesiyle doğrudan alakalı” olduğu fikri üzerinde duruldu. Ders içi ödüllendirmenin başarıyı olumlu yönde etkileyeceği belirtildi.

11-2000-2001 Öğretim Yılı II. Döneminin tüm eğitim camiasına başarı getirmesi dileğiyle toplantıya son verildi

12.02.2001
UYGUNDUR
AHMET MEYDAN
OKUL MÜDÜRÜ

HAYRULLAH AKIN
TARİH ÖĞRETMENİ
FARUK GİRGİN
TARİH ÖĞRETMENİ

ÇALIŞMA   SAYFASI