ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

ÇAN MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU 1999-2000 ÖĞRETİM YILI II.DÖNEM SOSYAL BİLGİLER I-II, VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ ,TRAFİK VE İLKYARDIM EĞİTİMİ VE T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ ZÜMRE TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.             

Toplantıya katılanlar: Hayrullah  AKIN(Tarih Öğretmeni), Recep GÜL (Müdür Yardımcısı)
Toplantı yeri: Müdür Yardımcısı Odası
Toplantı Saati:15.30

GÜNDEM MADDELERİ:            

1-Açılış ve yoklama,
2-Tarih zümresine giren dersler ve Trafik ve İlkyardım Eğitimi derslerinin amaçları , müfredat programlarının incelenmesi,
3-Derslerin işleniş yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi
4-Günlük Planların hazırlanması
5-Ders araç ve gereçlerinin belirlenmesi
6-Sözlü ve yazılı sınavlar,
7-I. Dönem başarı oranları
8-Zümremiz alanına giren derslerde Atatürkçülük konularının incelenmesi,
9-Diğer zümrelerle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi
10-Başarıyı arttırıcı önlemler,
11-Dilek ve temenniler,

KONUŞULANLAR

1-Açılış ve yoklama:22.02.2000 Salı günü saat 15.30’da Tarih Öğretmeni Hayrullah AKIN  ile Müdür Yardımcısı Recep GÜL ,Müdür Yardımcısı Odasında toplanmış ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmüştür.

2-Yapılan incelemede Sosyal Bilgiler I-II programının 2487 sayılı Tebliğler Dergisi’nde ,Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi programının 2490 sayılı Tebliğler Dergisi’nde olduğu görüldü. T.C .İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi müfredat programında herhangi bir değişiklik olmadığı görüldü.

3-Derse girildiğinde bir önceki dersin soru-cevap şeklinde öğrenci- öğretmen işbirliği ile tekrarı yapıldıktan sonra yeni konunun durumuna göre soru- cevap yada anlatım şeklinde incelenir. Özellikle ders işlenirken öğrencilere söz hakkının tanınması ,ders araç ve gereçlerinin mümkün olduğu kadar kullanılmasına çalışılacaktır. Konu işlendikten sonra öğretmen dersi kısa ve öz olarak tekrar eder ,artan zaman içinde öğrencilere konu ile ilgili sorular sorularak dersin anlaşılıp anlaşılmadığının anlaşılmasına çalışılacak öğrencilerin dersi derste öğrenmeleri için gerekli önlemler alınacaktır.

Konuların özelliğine göre anlatım , soru-cevap, canlandırma, araştırma, ,  karşılaştırma, ön hazırlık yöntemleri dersin işlenmesinde kullanılacaktır.

4-Günlük Planlar 2089 sayılı Tebliğler Dergisi’ne göre yapılacaktır.

5-Derslerimizde başta ders kitapları , atlaslar, yardımcı kaynaklar,tarihi tablolar,  video kasetler, tepegöz , spektrum kullanılacak , öğrencilerin alması gereken araç-gereçler bildirilerek temin edilmeleri sağlanacaktır. Özellikle atlas kullanımına önem verilecektir.

6-Sözlü sınavların öğrencinin dersteki durumuna göre verilmesine ,her ders için iki yazılı sınav yapılmasına ,yazılı sınavların çok sorulu kısa cevaplı olmasına  ,yazılılarda başarının düşük olması halinde tekrar edilmesine karar verildi.  Yazılı sınav tarihleri en az bir hafta önceden duyurulacaktır.

7-I. Dönemde bütün sınıflarda başarı oranların iyi seviyede olduğu görüldü. Başarısız öğrencilerle daha fazla ilgilenilmesine ,derslerde daha çok söz hakkı verilmesine ,velileriyle daha yakından görüşülmesine karar verildi.

8-Zümremiz alanına giren derslere ait Atatürkçülük konuları 2457 sayılı Tebliğler Dergisine göre  yıllık planlarda gösterildiği  üzere  derslerde işlenecektir.

9-Dersler işlenirken diğer zümre öğretmenleri ile iş birliği yapılacak ,ortak konular varsa tespit edilecek , ortak konuların çelişkiye düşülmeden işlenmesine çalışılacaktır.

10-Derslerimizde başarıyı arttırıcı önlemler konusunda “Başarının yolunun dersin sevdirilmesiyle doğrudan alakalı” olduğu fikri üzerinde duruldu. Ders içi ödüllendirmenin başarıyı olumlu yönde etkileyeceği belirtildi.

11-1999-2000  Öğretim Yılı  II. Döneminin tüm eğitim camiasına başarı getirmesi dileğiyle toplantıya son verildi.

UYGUNDUR
ŞABAN ÜZÜM
OKUL MÜDÜRÜ

HAYRULLAH AKIN
TARİH ÖĞRETMENİ

RECEP GÜL
MÜDÜR YARDIMCISI

ÇAN MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU 2000-2001 ÖĞRETİM YILI II.DÖNEM SOSYAL BİLGİLER I-II, VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ , BİLGİSAYAR VE T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ ZÜMRE TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.             

Toplantıya katılanlar: Hayrullah  AKIN (Tarih Öğretmeni), Recep GÜL (Müdür Yardımcısı)
Toplantı yeri: Müdür Yardımcısı Odası
Toplantı Saati:15.30

GÜNDEM MADDELERİ:

1-Açılış ve yoklama,
2-Tarih zümresine giren dersler ve bilgisayar derslerinin amaçları , müfredat programlarının incelenmesi,
3-Derslerin işleniş yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi
4-Günlük Planların hazırlanması
5-Ders araç ve gereçlerinin belirlenmesi
6-Sözlü. yazılı ve uygulamalı sınavlar,
7-I. Dönem başarı oranları
8-Zümremiz alanına giren derslerde Atatürkçülük konularının incelenmesi,
9-Diğer zümrelerle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi
10-Başarıyı arttırıcı önlemler,
11-Dilek ve temenniler,

KONUŞULANLAR

1-Açılış ve yoklama:13.02.2001 Salı günü saat 15.30’da Tarih Öğretmeni Hayrullah AKIN  ile Müdür Yardımcısı Recep GÜL ,Müdür Yardımcısı Odasında toplanmış ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmüştür.

2-Yapılan incelemede Sosyal Bilgiler I-II programının 2487 sayılı Tebliğler Dergisi’nde ,Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi programının 2490 sayılı Tebliğler Dergisi’nde olduğu görüldü. T.C .İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi müfredat programında herhangi bir değişiklik olmadığı görüldü.Bilgisayar dersi müfredat programında herhangi bir değişiklik olmadığı görüldü

3-Derse girildiğinde bir önceki dersin soru-cevap şeklinde öğrenci- öğretmen işbirliği ile tekrarı yapıldıktan sonra yeni konunun durumuna göre soru- cevap yada anlatım şeklinde incelenir. Özellikle ders işlenirken öğrencilere söz hakkının tanınması ,ders araç ve gereçlerinin mümkün olduğu kadar kullanılmasına çalışılacaktır. Konu işlendikten sonra öğretmen dersi kısa ve öz olarak tekrar eder ,artan zaman içinde öğrencilere konu ile ilgili sorular sorularak dersin anlaşılıp anlaşılmadığının anlaşılmasına çalışılacak öğrencilerin dersi derste öğrenmeleri için gerekli önlemler alınacaktır.

Bilgisayar derslerinde teorik bilgiden çok uygulamaya yer verilecektir.

Konuların özelliğine göre anlatım , soru-cevap, canlandırma, araştırma, ,  karşılaştırma, ön hazırlık yöntemleri dersin işlenmesinde kullanılacaktır.

4-Günlük Planlar 2089 sayılı Tebliğler Dergisi’ne göre yapılacaktır.

5-Derslerimizde başta ders kitapları , atlaslar, yardımcı kaynaklar,tarihi tablolar,  video kasetler, tepegöz , cd  rom,spektrum kullanılacak , öğrencilerin alması gereken araç-gereçler bildirilerek temin edilmeleri sağlanacaktır. Özellikle atlas kullanımına önem verilecektir.

6-Sözlü sınavların öğrencinin dersteki durumuna göre verilmesine ,her ders için iki yazılı sınav yapılmasına ,yazılı sınavların çok sorulu kısa cevaplı olmasına  ,yazılılarda başarının düşük olması halinde tekrar edilmesine karar verildi.  Yazılı sınav tarihleri en az bir hafta önceden duyurulacaktır.Bilgisayar dersinden  yıllık planda belirtildiği üzere bir uygulama bir de yazılı sınav yapılacaktır.

7-I. Dönemde bütün sınıflarda başarı oranların iyi seviyede olduğu görüldü. Başarısız öğrencilerle daha fazla ilgilenilmesine ,derslerde daha çok söz hakkı verilmesine ,velileriyle daha yakından görüşülmesine karar verildi.

8-Zümremiz alanına giren derslere ait Atatürkçülük konuları 2457 ve 2504 sayılı Tebliğler Dergilerine göre  yıllık planlarda gösterildiği  üzere  derslerde işlenecektir.

9-Dersler işlenirken diğer zümre öğretmenleri ile iş birliği yapılacak ,ortak konular varsa tespit edilecek , ortak konuların çelişkiye düşülmeden işlenmesine çalışılacaktır.

10-Derslerimizde başarıyı arttırıcı önlemler konusunda “Başarının yolunun dersin sevdirilmesiyle doğrudan alakalı” olduğu fikri üzerinde duruldu. Ders içi ödüllendirmenin başarıyı olumlu yönde etkileyeceği belirtildi.

11-2000-2001  Öğretim Yılı  II. Döneminin tüm eğitim camiasına başarı getirmesi dileğiyle toplantıya son verildi.

UYGUNDUR
ŞABAN ÜZÜM
OKUL MÜDÜRÜ

HAYRULLAH AKIN
TARİH ÖĞRETMENİ

RECEP GÜL
MÜDÜR YARDIMCISI

ÇAN İBRAHİM BODUR ANADOLU LİSESİ 2000-2001 ÖĞRETİM YILI II.DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK(ortaokul), TARİH I, TARİH II, OSMANLI TARİHİ  VE T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK(lise)  DERSLERİ ZÜMRE TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

Toplantıya katılanlar: Hayrullah  AKIN (Tarih Öğretmeni), Faruk  GİRGİN(Müdür Yardımcısı)
Toplantı yeri: Müdür Yardımcısı Odası
Toplantı Saati:16.00

GÜNDEM MADDELERİ: 

1-Açılış ve yoklama,
2-Tarih zümresine giren derslerin amaçları , müfredat programlarının incelenmesi,
3-Derslerin işleniş yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi
4-Günlük Planların hazırlanması
5-Ders araç ve gereçlerinin belirlenmesi
6-Sözlü   ve  yazılı sınavlar,
7-I. Dönem başarı oranları
8-Zümremiz alanına giren derslerde Atatürkçülük konularının incelenmesi,
9-Diğer zümrelerle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi
10-Başarıyı arttırıcı önlemler,
11-Dilek ve temenniler,

KONUŞULANLAR

 1-Açılış ve yoklama:12.02.2001 Pazartesi günü saat 16.00’da Tarih Öğretmeni Hayrullah AKIN  ile Müdür Yardımcısı Faruk  GİRGİN,Müdür Yardımcısı Odasında toplanmış ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmüştür

2-Yapılan incelemede  T.C .İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük(orta ve lise),Tarih I-II ve Osmanlı Tarihi dersleri müfredat programında herhangi bir değişiklik olmadığı görüldü.

3-Derse girildiğinde bir önceki dersin soru-cevap şeklinde öğrenci- öğretmen işbirliği ile tekrarı yapıldıktan sonra yeni konunun durumuna göre soru- cevap yada anlatım şeklinde incelenir. Özellikle ders işlenirken öğrencilere söz hakkının tanınması ,ders araç ve gereçlerinin mümkün olduğu kadar kullanılmasına çalışılacaktır. Konu işlendikten sonra öğretmen dersi kısa ve öz olarak tekrar eder ,artan zaman içinde öğrencilere konu ile ilgili sorular sorularak dersin anlaşılıp anlaşılmadığının anlaşılmasına çalışılacak öğrencilerin dersi derste öğrenmeleri için gerekli önlemler alınacaktır.

Lise III.sınıflarda daha çok Üniversite imtihanına hazırlık mahiyetinde test soruları üzerinde durulup onların iyi bir hazırlık  yapmalarına yardımcı olunacaktır.

Konuların özelliğine göre anlatım , soru-cevap, canlandırma, araştırma, ,  karşılaştırma, ön hazırlık yöntemleri dersin işlenmesinde kullanılacaktır.

4-Günlük Planlar 2089 sayılı Tebliğler Dergisi’ne göre yapılacaktır.

5-Derslerimizde başta ders kitapları , atlaslar, yardımcı kaynaklar,tarihi tablolar,  video kasetler, tepegöz , cd  rom,spektrum kullanılacak , öğrencilerin alması gereken araç-gereçler bildirilerek temin edilmeleri sağlanacaktır. Özellikle atlas kullanımına önem verilecektir.

6-Sözlü sınavların öğrencinin dersteki durumuna göre verilmesine ,her ders için iki yazılı sınav yapılmasına ,yazılı sınavların çok sorulu kısa cevaplı olmasına  ,yazılılarda başarının düşük olması halinde tekrar edilmesine karar verildi.  Yazılı sınav tarihleri en az bir hafta önceden duyurulacaktır.

 7-I. Dönemde bütün sınıflarda başarı oranların iyi seviyede olduğu görüldü. Başarısız öğrencilerle daha fazla ilgilenilmesine ,derslerde daha çok söz hakkı verilmesine ,velileriyle daha yakından görüşülmesine karar verildi.

8-Zümremiz alanına giren derslere ait Atatürkçülük konuları orta okullar için 2457- 2504,liseler için 2212-2146 sayılı Tebliğler Dergilerine göre  yıllık planlarda gösterildiği  üzere  derslerde işlenecektir.

9-Dersler işlenirken diğer zümre öğretmenleri ile iş birliği yapılacak ,ortak konular varsa tespit edilecek, ortak konuların çelişkiye düşülmeden işlenmesine çalışılacaktır.

10-Derslerimizde başarıyı arttırıcı önlemler konusunda “Başarının yolunun dersin sevdirilmesiyle doğrudan alakalı” olduğu fikri üzerinde duruldu. Ders içi ödüllendirmenin başarıyı olumlu yönde etkileyeceği belirtildi.

11-2000-2001  Öğretim Yılı  II. Döneminin tüm eğitim camiasına başarı getirmesi dileğiyle toplantıya son verildi.

12.02.2001
 UYGUNDUR
AHMET MEYDAN
OKUL MÜDÜRÜ  

HAYRULLAH AKIN
TARİH ÖĞRETMENİ  

  FARUK GİRGİN
TARİH ÖĞRETMENİ  
MÜDÜR  YARDIMCISI

ÇAN MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU 2000-2001 ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM SOSYAL BİLGİLER I-II, VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ  VE T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ ZÜMRE TOPLANTI  TUTANAĞIDIR

Toplantıya katılanlar: Hayrullah  AKIN(Tarih Öğretmeni), Recep GÜL (Müdür Yardımcısı)
Toplantı yeri: Müdür Yardımcısı Odası
Toplantı Saati:15.30

GÜNDEM MADDELERİ            

1-Açılış ve yoklama,
2-Tarih zümresine giren  derslerin amaçları , müfredat programlarının incelenmesi,
3-Derslerin işleniş yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi
4-Günlük Planların hazırlanması
5-Ders araç ve gereçlerinin belirlenmesi
6-Sözlü ve yazılı sınavlar,
7-Ödev konularının tesbiti
8-Zümremiz alanına giren derslerde Atatürkçülük konularının incelenmesi,
9-Diğer zümrelerle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi
10-Başarıyı arttırıcı önlemler,
11-Dilek ve temenniler,

KONUŞULANLAR

1-Açılış ve yoklama:15.09.2001 Cuma  günü saat 15.30’da Tarih Öğretmeni Hayrullah AKIN  ile Müdür Yardımcısı Recep GÜL ,Müdür Yardımcısı Odasında toplanmış ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmüştür        

2-Yapılan incelemede Sosyal Bilgiler I-II programının 2487 sayılı Tebliğler Dergisi’nde,Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi programının 2490 sayılı Tebliğler Dergisi’nde olduğu görüldü. T.C .İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi müfredat programında herhangi bir değişiklik olmadığı görüldü.

3-Derse girildiğinde bir önceki dersin soru-cevap şeklinde öğrenci- öğretmen işbirliği ile tekrarı yapıldıktan sonra yeni konunun durumuna göre soru- cevap yada anlatım şeklinde incelenir. Özellikle ders işlenirken öğrencilere söz hakkının tanınması ,ders araç ve gereçlerinin mümkün olduğu kadar kullanılmasına çalışılacaktır. Konu işlendikten sonra öğretmen dersi kısa ve öz olarak tekrar eder ,artan zaman içinde öğrencilere konu ile ilgili sorular sorularak dersin anlaşılıp anlaşılmadığının anlaşılmasına çalışılacak öğrencilerin dersi derste öğrenmeleri için gerekli önlemler alınacaktır.

Konuların özelliğine göre anlatım , soru-cevap, canlandırma, araştırma, ,  karşılaştırma, ön hazırlık      yöntemleri dersin işlenmesinde kullanılacaktır.

 4-Günlük Planlar 2089 sayılı Tebliğler Dergisi’ne göre yapılacaktır.

 5-Derslerimizde başta ders kitapları , atlaslar, yardımcı kaynaklar,tarihi tablolar,  video kasetler, tepegöz , spektrum kullanılacak , öğrencilerin alması gereken araç-gereçler bildirilerek temin edilmeleri sağlanacaktır. Özellikle atlas kullanımına önem verilecektir.

 6-Sözlü sınavların öğrencinin dersteki durumuna göre verilmesine ,her ders için iki yazılı sınav yapılmasına ,yazılı sınavların çok sorulu kısa cevaplı olmasına  ,yazılılarda başarının düşük olması halinde tekrar edilmesine karar verildi.  Yazılı sınav tarihleri en az bir hafta önceden duyurulacaktır.

7. Ödev konularının tesbiti;

SOSYAL BİLGİLER I 

1.Vatandaşlık Hak ve Görevleri
2.Malazgird Meydan Savaşı,Sebebi, Sonucu ve Önemi
3.Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devletleri
4.Haçlı Seferleri
5.Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminde Türk Denizciliği
6.Kırsal Kesimden Kentlere Göçün Sebepleri ve Sonuçları
7.Ülkemizde Madenler ve Enerji Kaynakları
8.Ankara Savaşı,Sebebi, Sonucu ve Önemi

SOSYAL BİLGİLER II

1.Marmara Bölgesi Fiziki Haritası
2.Türkiye’nin Jeopolitik Önemi
3.İstanbul’un Fethi , Sebepleri, Sonucu ve Önemi
4.Osmanlı-Fransız İlişkileri ve Kapitülasyonlar
5.Osmanlı-Memluk İlişkileri
6.Sanayi İnkılabı
7.Vakıflar, Vakıf Arazi
8.Osmanlılar’da Eğitim Kurumları
9.Türkiye Dışında Yaşayan Vatandaşlarımız
10.K.K.T.C’nin Kuruluşu

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

1.I.Dünya Savaşı, Sebepleri ve Sonuçları
2.Hasan Tahsin ,Hayatı ve Eserleri
3.Milli Cemiyetler
4.M.Kemal Atatürk’ün Hayatı
5.İstiklal Marşı’nın kabulü
6.Lozan Barış Antlaşması
7.Cumhuriyetin İlanı
8.Çok Partili Rejim Denemeleri
9.Montrö Sözleşmesi
10.Atatürk İlkeleri
11. Atatürk Devri Türk Dış Siyaseti

VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ  I

1.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
2.İnsan hakları Düşüncesinin Gelişimi
3.Temel Hak ve Hürriyetler
4.Devletin Görevleri
5.Çocuk Hakları
6.Kültür Eserleri nerelerde Korunmaktadır

VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ  II

1.Vatandaşlık hakları
2.Türk Kadınının Toplumdaki Yeri
3.Siyasal Haklarımız
4.Vatandaşın Devlete Karşı Görevleri
5.Türkiye’ye Yönelik İç ve Dış Tehdit Unsurları
6.İyi Bir Vatandaş mıyız? İyi Bir Vatandaş Olmak için Neler Yapmalıyız?

Ödevlerin Değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

A.Konuyla ilgili kaynak bulma ve Araştırma       :30 Puan
B.Topladığı Bilgileri planlama ve kullanma         :30 Puan
C.Ödevlere gösterilen ilgi ve estetik düzen        :20 Puan
D.İfade düzgünlüğü ve imlaya uygunluk           :10 Puan
E.Yararlanılan kaynakların belirtilmesi               :10 Puan

8-Zümremiz alanına giren derslere ait Atatürkçülük konuları 2457 sayılı Tebliğler Dergisine göre  yıllık planlarda gösterildiği  üzere  derslerde işlenecektir.

9-Dersler işlenirken diğer zümre öğretmenleri ile iş birliği yapılacak ,ortak konular varsa tespit edilecek , ortak konuların çelişkiye düşülmeden işlenmesine çalışılacaktır.

10-Derslerimizde başarıyı arttırıcı önlemler konusunda “Başarının yolunun dersin sevdirilmesiyle doğrudan alakalı” olduğu fikri üzerinde duruldu. Ders içi ödüllendirmenin başarıyı olumlu yönde etkileyeceği belirtildi.

11-2000-2001  Öğretim Yılı  I. Döneminin tüm eğitim camiasına başarı getirmesi dileğiyle toplantıya son verildi.

UYGUNDUR
ŞABAN ÜZÜM
OKUL MÜDÜRÜ

HAYRULLAH AKIN
TARİH ÖĞRETMENİ

RECEP GÜL
MÜDÜR YARDIMCISI

ÇALIŞMA   SAYFASI